Företag

Europas ledande producent av träåror – tillverkar åror, paddlar och andra båttillbehör med över 60 års erfarenhet.

Oy Lahnakoski Ab

Allt började med tanken om att rätt redskap medför lätt höbärgning. Den enkla idén förenades med hantverkarens yrkesskicklighet i 1930-talets österbottniska jordbrukssamhälle i Lahnakoski i staden Karleby.  Resultatet – ett ändamålsenligt format och hållbart verktyg i utvalt trämaterial – blev en succé; höräfsan med det röda huvudet uppfattades som en märkesprodukt.  Eftersom snickeriet var beläget vid en fors ( lahna = braxen, koski = fors ) i närheten av Bottenvikens stränder, var det tämligen logiskt att man började tillverka åror, naturligtvis av trä. Redskap för båtfolk skulle småningom bli den viktigaste delen av produktionen. Trä hålls på ytan och träytan håller; företagets ursprungliga material och konsten att bearbeta det består. Tidevarv försvinner, men trä kommer alltid att vara ett naturligt och vackert material – dess värme kan man känna, i synnerhet i kalla vatten.

I dag leds familjeföretaget av den fjärde generationen och man ser nyfiket på det nya.

Lahnakoski är Europas ledande tillverkare av träåror, och strävan att framställa ändamålsenliga, hållbara och tillförlitliga produkter av miljövänligt trä, utgör grunden för all verksamhet. Lång tradition och respekt för gediget hantverkskunnande, utvalda material, modern teknik, systematisk produktutveckling resulterar i fungerande produkter i trä, samt även i andra material. Lahnakoskis ordentliga åror, paddlar med passform, festliga flaggstänger, tillförlitliga tillbehör, förbättrar säkerheten och njutningen med båtliv.

Kluckande vågor – ro med ro.